Kunt u uw energiecompensatie missen?

Doneer de compensatie dan aan twee organisaties die zich inzetten voor mensen die het echt nodig hebben!

Compensatie donatie

Ieder huishouden krijgt in november en december een tegemoetkoming van (2x) 190 euro van de overheid in verband met de gestegen energiekosten. Wij willen degenen die deze tegemoetkoming niet nodig hebben, vragen om één of twee van deze bedragen rechtstreeks over te maken naar de Goede Doelen die hieronder voorgesteld worden. Doet u dat dan zal de Gemeente Wijchen uw donatie ook nog eens verdubbelen, tenminste tot maximaal een bedrag van €10.000. 

De Vincentius Stichting en de Voedselbank zorgen er voor dat uw donatie terecht komt bij mensen die de compensatie hard nodig hebben en wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. U doneert rechtstreeks op de rekening van het Goede Doel. Zowel de Voedselbank als de Vincentius Stichting hebben de ANBI status.

Wij danken u hartelijk voor het steunen van dit initiatief!

David Parker
Lionsclub Wijchen WE SERVE
About Our SaaS


De Stichting Vincentius heeft als doel­stelling; armoedebestrijding en persoonlijke hulp­ver­lening aan de zwakkere en meest kwets­bare inwoners van de ge­meen­te Wijchen. Door armoede komen mensen in een sociaal isolement: er is onvoldoende geld voor kleding, sporten, het kopen van een laptop of een bezoek aan de Blije Dries. Vrijwel altijd wordt de hulp ‘in natura’ gegeven.

Wilt u €190 energiecompensatie doneren aan St. Vincentius Wijchen
scan dan met uw telefoon de onderstaande QR code of
klik op de knop hieronder:


Images


In Nederland leven meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voed­sel­banken helpen de armsten door ze tij­de­lijk te voorzien van voedselpakketten. De Voedselbank Wijchen werkt samen met bedrijven, instellingen, over­heden en par­ti­cu­lieren om samen armoede te bestrijden, voedselover­schot­ten goed terecht te laten komen en het milieu zo minder te belasten.

Wilt u €190 energiecompensatie doneren aan de Voedselbank Wijchen,
scan dan met uw telefoon de onderstaande QR code of
klik op de knop hieronder:


Images

DE ORGANISATIES DIE HELPEN

Hoe wordt het geld ingezet 

Wilt u meer informatie hoe Vincentius Wijchen en Voedselbank Wijchen het geld inzetten om minder bedeelde te helpen, bezoek dan de sites van deze organisaties:
Help uw medemens

Image
Image

WE SERVE

Lions Club Wijchen zet zich belangeloos in voor Wijchense organisaties als Voedselbank, Vincentiusstichting, Blauwe Vogels, Wij Vakantie Zij Ook, laageletterden, enz. Lions nemen initiatief, stimuleren, organiseren en brengen partijen bij elkaar. Zo ook bij deze doneeractie. We organiseren niet alleen acties om geld in te zamelen (fundraising), maar steken ook de handen uit de mouwen. Dit alles onder het motto: Lions helpen!